Αναδιάρθρωση και συμπλήρωση τελικού κειμένου

συμπλήρωση - διόρθωσηΈχοντας ολοκληρώσει τους παραπάνω ελέγχους γίνεται η τελευταία αναδιάρθρωση και συμπλήρωση του κειμένου, ώστε να λάβει την τελική μορφή του ως προς το περιεχόμενο και τη δομή.

Η τυπική δομή μιας επιστημονικής εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.