Ανάγνωση από τρίτο άτομο

γυαλιά - μολύβιΑφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πρώτη αναθεώρηση του κειμένου της εργασίας, καλό θα ήταν να ζητηθεί η βοήθεια κάποιου τρίτου (φίλος ή συνάδελφος) ο οποίος θα διαβάσει το κείμενο και θα εντοπίσει πιθανά λάθη ή παραλείψεις, τις οποίες ο ίδιος ο συγγραφέας δεν κατάφερε να αποφύγει. Εναλλακτικά, μπορεί να προσφύγετε στη μεγαλόφωνη ανάγνωση με τα ίδια θετικά αποτελέσματα.