Ορισμός θέματος

ορισμός θέματοςΤο πρώτο στάδιο συγγραφής κάποιας εργασίας είναι ο ορισμός του θέματος. Σε αρκετές περιπτώσεις τα θέματα είναι συγκεκριμένα, ανακοινώνονται π.χ. από τον καθηγητή και έτσι είναι ευκολότερο να επιλέξετε και να αναπτύξετε κάποιο από αυτά. ενδέχεται να χρειαστεί να ορίσετε οι ίδιοι το θέμα της εργασίας σας.

Η επιλογή κατάλληλου θέματος εργασίας από την ευρύτερη σφαίρα ενδιαφερόντων σας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εγγύηση ενός καλού τελικού αποτελέσματος. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσετε και τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με το αντικείμενο που θα επιλέξετε. Αν δεν υπάρχουν αρκετές πηγές πληροφόρησης ο βαθμός δυσκολίας ανάπτυξης του θέματος αυξάνεται και ενδεχομένως ο διαθέσιμος χρόνος (για την ολοκλήρωση της εργασίας) να αποδειχτεί ανεπαρκής.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ή ο ορισμός του θέματος της εργασίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κατόπιν μελέτης γιατί καθορίζει από την αρχή το βαθμό δυσκολίας της εργασίας και επομένως την πιθανότητα για ένα καλό τελικό αποτέλεσμα.