Προσδιορισμός σκοπού και στόχων

στόχοςΠριν ξεκινήσει η διαδικασία συγγραφής πρέπει ο φοιτητής να είναι σε θέση να προσδιορίσει και να θέσει τον κύριο σκοπό και τους επιμέρους στόχους της εργασίας του. Η ενότητα 1. Πώς προσδιορίζω το θέμα της εργασίας μου; δίνει περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό.