Δημιουργία προσχεδίου και αρχικού πίνακα περιεχομένων

προσχέδιοΗ δημιουργία ενός προσχεδίου της εργασίας και ενός αρχικού πίνακα περιεχομένων προσφέρουν τη δυνατότητα να οργανώσετε εύκολα τη δομή του κειμένου και να ελέγξετε τη λογική ακολουθία των ενοτήτων στις οποίες θα το χωρίσετε. Παράλληλα, η σωστή οργάνωση της δομής, διευκολύνει τον τελικό αναγνώστη να κατανοήσει το περιεχόμενο και το τελικό συμπέρασμα. Σε εργασίες μεγάλης έκτασης ο πίνακας περιεχομένων συνοδεύει το τελικό κείμενο της εργασίας, προσφέρει μια συνοπτική παρουσίαση των περιεχομένων της και επιτρέπει στον τελικό αναγνώστη να προσανατολιστεί εύκολα ή να επικεντρωθεί σε επιμέρους ζητήματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.

Ιδέες για τη δημιουργία προσχεδίου εργασίας:

  • Καταγράψτε τις κυριότερες σκέψεις σας.
  • Δημιουργήστε μια λογική ακολουθία στις σημειώσεις σας.
  • Δημιουργήστε ενότητες και υποενότητες σχηματίζοντας επικεφαλίδες από τις σημειώσεις σας.
  • Όταν ολοκληρώσετε το προσχέδιο της εργασίας σταματήστε να το επεξεργάζεστε για μερικές ημέρες και στη συνέχεια μελετήστε το ξανά προκειμένου να κάνετε διορθώσεις.
  • Χρησιμοποιήστε το προσχέδιο για να ξεκινήσετε να γράφετε το τελικό σας κείμενο.