Αποστασιοποίηση από το κείμενο και αναθεώρηση

απαγόρευση γραφήςΕξίσου σημαντική με τη συγγραφή ενός κειμένου είναι και η αναθεώρησή του. Η σωστή αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο συγγραφέας επισκεφθεί ξανά το κείμενό του μετά από ένα διάστημα αποχής από τη συγγραφή και μελέτη του. Το αρχικό κείμενο είναι πιθανό να περιέχει ασάφειες και λογικές ανακολουθίες που οφείλονται σε συνειρμικές σκέψεις του συγγραφέα, οι οποίες παραλείπονται και δεν αποτυπώνονται στο κείμενο κατά τη συγγραφή. Το διάστημα αποχής επιτρέπει στο συγγραφέα να εντοπίσει ευκολότερα τέτοιου είδους παραλήψεις, να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη, τις επαναλήψεις και τις ασάφειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναθεώρηση ενός κειμένου μπορεί να απαιτήσει χρονικό διάστημα αντίστοιχο με το απαιτούμενο για τη συγγραφή του.