Μελέτη: Πίνακας περιεχομένων

Το υπόδειγμα πίνακα περιεχομένων που ακολουθεί αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο παραπέμπει στις σελίδες που προηγούνται του περιεχομένου και έχει λατινική αρίθμηση. Το δεύτερο παραπέμπει στο περιεχόμενο της εργασίας και χρησιμοποιεί αραβική αρίθμηση. Ανάμεσα στις ενότητες (1. Εισαγωγή, 2. Δομές) παρεμβάλλεται μεγάλο κενό, ενώ στις υποενότητες (2.1 Ευρετήριο, 2.1.1 Ευρετήριο Κειμένου κτλ.) υπάρχει μεγαλύτερη εσοχή από το αριστερό άκρο του κειμένου. Αν το ίδρυμα ή ο καθηγητής προτείνει συγκεκριμένο πρότυπο για την μορφοποίηση της εργασίας, τότε ο φοιτητής θα πρέπει να ακολουθήσει την προτεινόμενη μορφοποίηση.

Πίνακας περιεχομένων

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη μορφοποίησή του, ο πίνακας περιεχομένων θα πρέπει να δημιουργηθεί ακολουθώντας τη μεθοδολογία κατασκευής πινάκων περιεχομένων του εργαλείου συγγραφής που χρησιμοποιεί ο φοιτητής. Για παράδειγμα σε περιβάλλον Mircosoft Word υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής πινάκων περιεχομένων, ώστε σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των περιεχομένων της εργασίας, ο πίνακας περιεχομένων να ενημερώνεται αυτόματα.

Αν η εργασία είναι μικρή σε έκταση (π.χ. έως 10 σελίδες), τότε ο πίνακας περιεχομένων μπορεί να παραληφθεί.