Μελέτη: Εξώφυλλο

Στο εξώφυλλο της εργασίας αναγράφονται -με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια- τα πλήρη στοιχεία του τμήματος (εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα) ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του φοιτητή (ή των φοιτητών αν πρόκειται για ομαδική εργασία) κατά ευθεία σειρά (δηλ. Δημήτρης Παπαδόπουλος και όχι Παπαδόπουλος Δημήτρης), η τοποθεσία και το έτος παράδοσης της εργασίας. Στην περίπτωση ομαδικής εργασίας η σειρά αναγραφής των ονομάτων στο εξώφυλλο είναι αλφαβητική. Ορισμένα ιδρύματα προτείνουν συγκεκριμένη μορφή για τα εξώφυλλα των εργασιών, οπότε ο φοιτητής ακολουθεί τις προτεινόμενες προδιαγραφές.

Υπόδειγμα εξώφυλλου