Μελέτη: Εισαγωγή

εισαγωγήΟ συγγραφέας στην εισαγωγή παρουσιάζει με συνοπτικό και παράλληλα ακριβή τρόπο το περιεχόμενο της εργασίας του ώστε να ενημερώσει τον αναγνώστη για το θέμα που πραγματεύεται. Διατυπώνεται το πρόβλημα, οι επιστημονικές υποθέσεις και οι μέθοδοι έρευνας που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια σύνταξης της εργασίας. Στην εισαγωγή επιπλέον, γίνεται παρουσίαση της δομής της εργασίας και του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου.