Μελέτη: Σελίδα τίτλου

Στη σελίδα τίτλου επαναλαμβάνονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο εξώφυλλο και εμπλουτίζονται με επιπρόσθετα στοιχεία για την εργασία, π.χ. με το όνομα του επόπτη της εργασίας.

Υπόδειγμα σελίδας τίτλου