Μελέτη: Επίλογος

συμπεράσματαΣτο συγκεκριμένο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνεται ο σκοπός της μελέτης και καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Αναφέρεται η συμβολή της παρούσας μελέτης στη συγκεκριμένη θεωρία. Επαληθεύονται ή διαψεύδονται οι επιστημονικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην εισαγωγή και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές εργασίες. Ο επίλογος είναι από τα πιο σημαντικά μιας εργασίας καθώς αποτελεί το επιστέγασμα όλης της μελέτης και έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί. Επίσης, είναι το κεφάλαιο που μαζί με την εισαγωγή διαβάζει συνήθως πρώτα ο αναγνώστης.