Μελέτη: Σελίδα αφιέρωσης

ευχαριστίεςΣε συνέχεια της σελίδας τίτλου είναι η προαιρετική σελίδα στην οποία αναγράφεται τυχόν αφιέρωση ή αναγράφονται οι ευχαριστίες που εκφράζει ο συγγραφέας για την ολοκλήρωση του έργου του.